Zasada TPA - teoria

Jednym z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii jest tzw. zasada dostępu stron trzecich do sieci - zasada TPA (z ang. Third Party Access). Zasada ta, oznaczająca możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej, służy rozwijaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej. W realiach polskiego rynku energii elektrycznej do 2010 roku tylko nieliczni odbiorcy korzystali z zasady TPA. Wiele barier skutecznie uniemożliwiało praktyczną implementację zasady TPA.

W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej u dowolnego wytwórcy lub innego podmiotu zajmującego się handlem energią - spółki obrotu. Specyfika energii elektrycznej powoduje, że jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem oraz dystrybucją (jako swego rodzaju "transportem" energii elektrycznej). Uprawniony odbiorca finalny może jednak „rozłączyć” dotychczasową umowę i zawrzeć osobno:

  • Umowę zakupu energii elektrycznej - np. z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu lub wytwórcą;
  • Umowę na świadczenie usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej - z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).

Przedsiębiorstwa obrotu (PO), będąc jednymi z głównych partnerów dla odbiorców w walce o rynek energii i implementację TPA, stanowią istotny element każdego konkurencyjnego rynku energii.

Zasada TPA - praktyka

Energia elektryczna od połowy 2007 roku dla każdego odbiorcy jest towarem oraz przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dystrybucji. Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca posiada możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy.

Mając na uwadze umożliwienie od 1 lipca 2007 roku zmiany sprzedawcy każdemu (nawet najmniejszemu)  odbiorcy, rosnące zainteresowanie zasadą TPA oraz jednocześnie ograniczoną wiedzę odbiorców nt. rynku energii elektrycznej oraz możliwości, ale i zagrożenia jakie wiążą się z pełnym otwarciem rynku energii elektrycznej Urząd Regulacji Energetyki opracował dedykowaną TPA stronę internetową http://www.maszwybor.ure.gov.pl/ , do zapoznania się z którą także i my gorąco namawiamy każdego z odbiorców planującego zmianę sprzedawcy czy nawet jedynie rozpoznanie możliwości takiej zmiany. Klikając na poniższy baner zostaną Państwo przekierowani na tę stronę.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem