Władzami TOE, zgodnie ze Statutem są:

 • Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy Członkowie Zwyczajni
 • Rada Zarządzająca
 • Komisja Rewizyjna

Działalność statutowa realizowana jest poprzez Biuro TOE. Bieżącą działalnością Biura kieruje Dyrektor TOE.

Rada Zarządzająca
Rada Zarządzająca powoływana jest przez Walne Zebranie Członków, od 28 marca 2019 roku w skład Rady wchodzą:

 • kol. Tomasz Lender - Prezes Rady Zarządzającej TOE (od dnia 24 września 2020)
 • kol. Piotr Adamczak - Prezes Rady Zarządzającej TOE (do dnia 20 sierpnia 2020)
 • kol. Krzysztof Borowiec - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
 • kol. Marek Krzysteczko - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
 • kol. Janusz Moroz - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
 • kol. Robert Bański
 • kol. Jan Chlebowicz
 • kol. Jarosław Dybowski
 • kol. Dawid Klimczak 
 • kol. Jacek Komolka (do dnia 31.12.2019)
 • kol. Tomasz Krzyżewski
 • kol. Wojciech Pędziwiatr
 • kol. Robert Rutowicz
 • kol. Krzysztof Salamon 
 • kol. Rafał Soja
 • kol. Iwona Ustach 
 • kol. Andrzej Walczak

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków od 25 czerwca 2020 r. składa się z 3 następujących osób:

 • kol. Daniel Borkowski
 • kol. Waldemar Gochnio 
 • kol. Michał Sznycer 
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem