Władzami TOE, zgodnie ze Statutem są:

 • Walne Zebranie Członków, które tworzą wszyscy Członkowie Zwyczajni
 • Rada Zarządzająca
 • Komisja Rewizyjna

Działalność statutowa realizowana jest poprzez Biuro TOE. Bieżącą działalnością Biura kieruje Dyrektor TOE.

Rada Zarządzająca
Rada Zarządzająca powoływana jest przez Walne Zebranie Członków, od 29 marca 2017 roku w skład Rady wchodzą:

 • kol. Piotr Adamczak - Prezes Rady Zarządzającej TOE
 • kol. Krzysztof Bonk  - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE 
 • kol. Krzysztof Borowiec - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
 • kol. Marek Krzysteczko - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
 • kol. Tomasz Lender - Wiceprezes Rady Zarządzającej TOE
 • kol. Jaromir Falandysz
 • kol. Dawid Klimczak 
 • kol. Jacek Komolka
 • kol. Błażej Krawczyszyn
 • kol. Grzegorz Lot
 • kol. Janusz Moroz
 • kol. Robert Rutowicz
 • kol. Krzysztof Salamon 
 • kol. Iwona Ustach 
 • kol. Andrzej Walczak

Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna powoływana przez Walne Zebranie Członków od 28 marca 2018 r. składa się z 3 następujących osób:

 • kol. Daniel Borkowski
 • kol. Waldemar Gochnio 
 • kol. Michał Sznycer 

Dokumenty

Formularz logowania