Umowa kompleksowa reguluje świadczenie odbiorcy przez sprzedawcę tzw. usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Projekt umowy kompleksowej TOE jest rekomendowaną przez TOE podstawą regulowania stosunków pomiędzy sprzedawcami i odbiorcami w gospodarstwie domowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. w pomieszczeniach piwnicznych, garażu, strychu. Rozliczenia za usługę kompleksową odbywają się według zasad, cen i stawek opłat (a) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z taryfą (zatwierdzaną przez Prezes URE) albo cennikiem sprzedawcy oraz (b) z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z aktualną taryfą OSD (zatwierdzaną przez Prezes URE). Należy zwrócić uwagę, że szczegółowe warunki świadczenia usługi kompleksowej, prawa i obowiązki stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją umowy kompleksowej, określone są w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej zwanych potocznie „OWU”, które stanowią integralną część umowy kompleksowej.

 

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem