Udostępniany Państwu wzór Umowy Ramowej w Zakresie Transakcji na Rynku Wtórnym stanowi przede wszystkim próbę odpowiedzi TOE na oczekiwania uczestników rynku mocy. Oczekiwania te, to zaproponowanie wystandaryzowanego rozwiązania w zakresie obrotu wtórnego obowiązkami mocowymi.

Podstawowym celem jaki nam przyświeca, jest umożliwienie sprawnego zawierania przez Dostawców Mocy transakcji na rynku wtórnym. Osiągnięcie tego celu z kolei ma służyć zarówno Dostawom Mocy, jak i Operatorowi Systemu Przesyłowego. Pierwszym – poprzez mitygację ryzyka ponoszenia kar umownych z tytułu niewykonania obowiązku mocowego. Operatorowi natomiast – poprzez zapewnienie, że zakontraktowane na rynku pierwotnym obowiązki mocowe, niezależnie od tego przez którą Jednostkę Rynku Mocy, będą wykonywane na niezmienionym poziomie.

Umowa Ramowa w Zakresie Transakcji na Rynku Wtórnym została opracowana przez dedykowaną do tego wieloosobową Grupę TOE, posiadający ekspercką i praktyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania rynku mocy w Polsce. Pierwsza wersja Umowy Ramowej została przyjęta przez Radę Zarządzającą TOE w dniu 20 sierpnia 2020 r. jako tzw. wzorzec rekomendowany przez TOE. Mając jednakże na względzie dotychczas zgłaszane przez Dostawców Mocy pytania i uwagi w zakresie wzorca Umowy Ramowej, Grupa TOE wypracowała, a Rada Zarządzająca w dniu 19 listopada 2020 r. przyjęła, wersję drugą Umowy Ramowej.  Wersja ta od tego momentu stała się wzorcem rekomendowanym przez TOE, zastępując dotychczas udostępniany wzór umowy. Pozostajemy jednakże otwarci na wszelkie Państwa sugestie dotyczące udostępnianego wzoru umowy.

Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym.pdf

Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym.docx

 

 

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem