Do góry

Wybrane dokumenty 2005

Rozporządzenie MG z dn. 19.12.2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia ŚP, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym opublikowany w dn. 6 grudnia 2005 r

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych lub energii elektrycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w OZE

Raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w krajowym zużyciu energii elektrycznej w latach 2005-2014

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargu na wyłonienie sprzedawców z urzędu dla paliw gazowych albo energii elektrycznej (otrzymany 23.09.2005 r.)

Harmonogram realizacji zadań wykonawczych do 2008 roku określonych w "Polityce energetycznej Polski do 2025 roku"

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii

Aktualizacja programu realizacji polityki właścicielskiej Ministra Skarbu Państwa w odniesieniu do sektora elektroenergetycznego - przyjętego przez RM w dn. 28.01.2003 r. Dokument rządowy przyjęte przez RM w dniu 7 czerwca 2005 r.

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania