Do góry

Wybrane dokumenty 2008

08.09.10 - Rozporządzenie MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państw niebędących państwami członkowskimi

08.09.03 - Polityka energetyczna Polski - Strategia do 2030 roku

08.08.28 - Projekt ustawy o podatku akcyzowym

08.08.26 - Rozporządzenie MF w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji instrumentów finansowych

08.08.26 - Rozporządzenie MF w sprawie kryteriów jakie muszą spełniać podmioty ubiegające się o status agencji informacyjnej

08.08.22 - Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

08.08.14 -  Rozporządzenie MG w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych żródłach energii...

08.07.31 - Projekt ustawy o podatku akcyzowym

08.07.25 - Korespondencja z MG w sprawie procesów legislacyjnych zmian prawa oraz konsultacji sektorowych w obszarze energetyki

08.07.25 - Korespondencja z URE dotycząca przedstawienia danych o zakupach hurtowych i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej w pierwszych dwóch kwartałach br

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem