Do góry

Wybrane dokumenty 2011

11.12.21 - Pismo TOE do PSE Operator S.A. dot. koncepcji aktywnego udziału odbiorców na rynku bilansującym

11.12.14 - Uwagi TOE do projektu Stanowiska Prezesa URE ws. NOP

11.12.08 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25.10.11 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (opublikowane w dn. 8.12.11)

11.11.17 - Debata "Konkurencyjność na rynku energii"

11.11.16 - Notatka ze spotkania przedstawicieli TOE z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki p. Maciejem Kaliskim

11.11.14 - Korespondencja z URE dotycząca procedury zmiany sprzedawcy

11.11.03 - Pismo TOE do MG w sprawie systemu wydawania ŚP dla energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji

11.10.30 - Uwagi TOE do projektu dokumentu pt. Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 r."

11.10.19 - Uwagi TOE do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Vattenfall Distribution Poland S.A.

11.10.18 - Uwagi TOE do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z. o.o.

11.10.17 - Uwagi TOE do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z. o.o.

11.10.17 - Uwagi TOE do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

11.10.14 - Uwagi TOE do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

11.10.14 - Uwagi TOE do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

11.08.19 - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

11.08.18 - Rozporządzenie MG w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania