Do góry

Wybrane dokumenty 2012

2012.12.12 - Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw

2012.12.11 - Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw - wersja przyjęta przez Komitet Rady Ministrów

2012.12.10 - Kulesa M.: Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej...

2013.12.03 - Spotkanie nt. "Wspólny Rynek Energii - czas by w pełni zacząć działać", Warszawa

2012.12.03 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne (druk 946)

2012.11.27 - Pismo TOE do Komisji Budżeti i Finansów Publicznych w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

2012.11.09 - Sprawozdanie KFP o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805)

2012.11.09 - Rozporządzenie MG z dn. 18.10.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii

2012.11.06 - Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 805)

2012.10.29 - Pismo TOE w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw podczas posiedzenia podkomisji 30.10.12 r.

2012.10.24 - Konferencja „Operator Informacji Pomiarowych - nowe narzędzie na rynku energii", Warszawa

2012.10.19 - Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw, skierowany Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

2012.10.09 - Czteropak energetyczny

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania