Do góry

Wybrane dokumenty 2015

15.12.31. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2015 roku poz. 2365)

15.12.31. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2015 roku poz. 2359)

15.12.22. Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (wersja przesłana do Senatu)

15.12.22. Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (wersja przesłana do Senatu)

15.12.21. Dodatkowe sprawozdanie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 139-A)

15.12.21. Sprawozdanie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 139)

 

15.12.21. Dodatkowe sprawozdanie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 125-A)

15.12.16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk nr 134)

15.12.16. Sprawozdanie Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 125)

15.12.14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 120)

15.10.05. Stanowisko Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii” 

15.10.05. Odpowiedzi Towarzystwa Obrotu Energią (TOE) na pytania zamieszczone w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Zainicjowanie procesu publicznej konsultacji na temat nowej struktury rynku energii” 

15.09.30. Pismo TOE do KE - European Commission’s consultation on an EU strategy for LNG and gas storage

15.08.07. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

15.07.24. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tekst ustawy przekazany do Senatu, przyjęty przez Senat bez poprawek

15.07.23. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych nnych ustaw (wdrażająca tzw. rozporządzenie REMIT), tekst ustawy przekazany do Senatu

15.07.23. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3687-A)

15.07.21. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3687)

15.07.13. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, wersja po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych

15.07.20. Poprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3522)

 
 
Powered by Phoca Download

Dokumenty

Formularz logowania