W dniu 19 maja 2022 r., w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez ARE konferencja pt. „Prognozujemy przyszłość w Energetyce!” Z ramienia TOE w spotkaniu udział wziął kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE.

Oficjalnego przywitania uczestników dokonał Pan Artur Olszewski  - Prezesa Agencji Rynku Energii S.A.

Program konferencji obejmował następujące tematy:

 • Elektroenergetyka – co za nami – co przed nami?
 • Krajowa elektroenergetyka w perspektywie 2050 r.
 • Debata Taurona z dziennikarzami - energetyka i rozwój w obliczu zmian
 • Budowa farm wiatrowych na morzu – największe wyzwania dla rozwoju energetyki morskiej w Polsce
 • Elektromobilność w Polsce - szanse i potencjalne zagrożenia rozwoju
 • Czy przyszłość należy do kogeneracji?
 • Innowacyjność w Odnawialnych Źródłach Energii

W  Panelu Wprowadzającym „Elektroenergetyka – co za nami – co przed nami?” moderowanym przez  p. Tomasza Bujacza – Vertis Environmental Finance, udział wzięli:

 • Rafał Gawin – Prezes – URE
 • Marek Kulesa – Dyrektor  Biura – TOE
 • Andrzej Bondyra – Wiceprezes Zarządu – ARE S.A.
 • Artur Wasil - Prezes Zarządu - LW „Bogdanka” S.A.
 • Artur Warzocha - Wiceprezes Zarządu – Tauron S.A.

Tematem panelu i dyskusji była ocena bieżącej sytuacji elektroenergetyki. Panel rozpoczęła prezentacja pt. „Statystyczne podsumowanie roku w energetyce”, przygotowana przez Agencję Rynku Energii S.A., w szczególności odnosząca się do:

 • bilansu energetycznego Polski za ostatnie trzy lata 2019 - 2021 (energia elektryczna na tle innych nośników energii - gaz, węgiel, ropa naftowa, paliwa ciekłe)
 • bilansu energii elektrycznej z uwzględnieniem poziomu i dynamiki zmian w produkcji energii, w wymianie międzynarodowej oraz w zużyciu energii przez wyróżnione grupy konsumentów miksu paliwowego w elektroenergetyce
 • kosztów dostaw i cen na rynku hurtowym
 • podsumowania wyników finansowych dla obszaru działalności energetycznej przedsiębiorstw z wyróżnieniem poszczególnych podsektorów elektroenergetyki oraz wyników całkowitych dla grup energetycznych na podstawie ich raportów rocznych
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem