W dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu X edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2022. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa - dyrektor biura.

Program konferencji składał się z następujących wydarzeń:

 • SESJA PLENARNA: Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej
 • PANEL 1: Strategie grup energetycznych a realia rynkowe. Nowa polityka energetyczna Państwa
 • PANEL 2: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
 • PANEL 3: Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu (wodór, metan, biogaz)
 • Gala wręczenia statuetek: „Bursztyn Polskiej Energetyki”
 • PANEL 4: Inwestycje w OZE i off-shore: wyzwania i zagrożenia dla systemu elektroenergetycznego Polski
 • PANEL 5: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 • PANEL 6: Transformacja branży motoryzacyjnej w kierunku napędów niskoemisyjnych w świetle problemów z zapewnieniem surowców energetycznych

W panelu 3 - Rynek energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz gazu, którego moderatorem był p. Wojciech Jakóbik - Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl  udział wzięli (kolejność alfabetyczna):

 • Patryk Demski - Wiceprezes ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Polska Energia S.A.;
 • Jan Frania - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.;
 • Marek Kulesa - Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią;
 • Norbert Grudzień - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.;
 • Arkadiusz Musielewicz – Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o.;
 • Andrzej Sikora - Prezes Instytutu Studiów Energetycznych;
 • Paweł Strączyński - Wiceprezes Zarządu Banku, Bank Pekao S.A.;
 • Błażej Wojnicz - Prezes Zarządu Gas Storage Poland;
 • Jarosław Wróbel - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A.

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Kiedy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego - czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna.
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki.
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii.
 • Priorytety i istniejące ograniczenia w zakresie rozbudowy gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Strategiczne projekty inwestycyjne operatorów systemów przesyłowych (gazowego i elektroenergetycznego).
 • Perspektywy rozwoju rynku „zielonego” wodoru w Polsce.
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu - scenariusze w obliczu kryzysu ukraińskiego, przełomowe znaczenie 2022 roku.
 • Konsolidacja i nowi gracze na rynku paliw płynnych (w hurcie i detalu).
 • Rozwój segmentu paliw alternatywnych – elektromobilność i wodór.
 • Magazyny energii, paliw i gazu po 2022 roku - skala niezbędnych inwestycji.
 • Przyszłość modeli biznesowych dzisiejszych liderów rynku paliwowego.
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem