W dniach 3 i 4 listopada 2005 r. w Rzeszowie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej (SNWES) Konferencja „Strategia wdrożeniowa dla gazowej kogeneracji rozproszonej”.

zgromadziła ponad 150 osób - przedstawicieli gazownictwa, elektroenergetyki i ciepłownictwa. Konferencję prowadził prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Prezes Zarządu SNWES. W ramach dwóch dni konferencji przedstawiono ponad 15 referatów dotyczących gazowej kogeneracji rozproszonej. Do wygłoszenia referatu Zarząd SNWES zaprosił także TOE, które reprezentował kol. Marek Kulesa, przedstawiając prezentację zatytułowaną (prezentacja poniżej): Pogląd sektora obrotu na rozwój gazowych źródeł kogeneracyjnych w Polsce. Rozdzielenie energii elektrycznej i cechy ekologicznej: czerwone certyfikaty/świadectwa pochodzenia. Szansa czy zagrożenie dla gazowej kogeneracji rozproszonej?

Komplet materiałów konferencyjnych oraz prezentację można znaleźć na stronie internetowej SNWES (www.snwes.pl).

Kulesa M.:sektora obrotu na rozwój gazowych źródeł kogeneracyjnych w Polsce. Rozdzielenie energii elektrycznej i cechy ekologicznej...

Dokumenty

Formularz logowania

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem