W dniu 30 maja 2017 r. w Warszawie odbyły się, zorganizowane przez URE, Warsztaty „Hurtowy rynek energii w reżimie REMIT- Praktyka i strategia nadzoru”. W wydarzeniu wzięli udział liczni Członkowie Towarzystwa, a biuro reprezentował kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE.

Uczestników Warsztatów zapoznano z następującymi tematami:

 1. Obowiązki uczestników rynku wynikające z rozporządzenia REMIT
 2. Architektura systemu nadzoru
 3. Prezentacje PPATs
  - Nord Pool
  - EPEX SPOT
  - TGE S.A. 
 4. Compliance and good practice w przedsiębiorstwie energetycznym - TAURON PE S.A.
 5. Doświadczenia z prowadzonych spraw