W dniu 5 lipca br. w Konstancinie-Jeziorna, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wdrażania rozporządzeń Komisji Europejskiej ustanawiających Kodeksy Sieci i Wytyczne, zorganizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W spotkaniu wzięli udział liczni Członkowie TOE, które reprezentował kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE.

Przywitania gości i przedstawienia agendy spotkania dokonał p. Tomasz Sikorski, Wiceprezes PSE S.A.

Uczestnicy zapoznali się z następującymi tematami:

  • Kodeksy rynkowe: zakres merytoryczny, wpływ na rynek, działania wdrożeniowe 
  • Kodeksy przyłączeniowe: zakres merytoryczny, wpływ na rynek, działania wdrożeniowe 
  • Kodeksy operacyjne: zakres merytoryczny, wpływ na rynek, działania wdrożeniowe 

W obszarze działalności TOE oraz Spółek Obrotu są przede wszystkim Kodeksy rynkowe:

  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne, dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych
  • Projekt rozporządzenia ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL)
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem