W dniu 22 lutego 2018 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków - przyjęto dwóch Członków Zwyczajnych oraz jednego Członka Wspierającego
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne