W dniu 28 lutego 2019 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się dwudzieste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

1) Przyjęcie nowych członków – przyjęto sześciu Członków Zwyczajnych

2) Prezentacja i omówienie Sprawozdań z działalności Zespołów i Grup zadaniowych TOE w roku 2018 oraz planów działania na rok 2019

3) Omówienie bieżącej działalności Zespołów i Grup roboczych TOE

4) Omówienie materiałów na Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE:
a) Sprawozdanie z działalności TOE w 2018 roku
b) Sprawozdanie finansowe TOE za 2018 rok
c) Sprawozdanie z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2018 roku
d) Program działania TOE z uwzględnieniem zadań szczegółowych na 2019 rok
e) Zasady gospodarki finansowej TOE. Budżet na rok 2019 rok

5) Wolne wnioski, sprawy różne

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem