W dniu 7 sierpnia 2019 r. w Konstancinie-Jeziornie odbyło się, zorganizowane przez PSE S.A., spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji strategii monitorowania Rynku Bilansującego przyjętej przez Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego.W konferencji wzięli udział CzonkowieTOE, a biuro reprezentował kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE.

Zgodnie z Rozporządzeniem REMIT, PSE jako zajmujące się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na rynku bilansującym, są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania krajowego organu regulacyjnego o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia art. 3 lub art. 5 rozporządzenia REMIT, tj. wykorzystania informacji wewnętrznych REMIT, manipulacji lub próby manipulacji oraz do wdrożenia i utrzymywania odpowiednich i skutecznych mechanizmów oraz procedur mających na celu identyfikację takich przypadków.

W trakcie spotkania przedstawione zostały najważniejsze zmiany wprowadzone do strategii monitorowania RB, m.in. omówiono nowe obszary monitorowania oraz zmiany w monitorowaniu dotychczas zidentyfikowanych obszarów.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem