Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES)

W dniu 23 stycznia 2014 r. w Warszawie, w budynku Sejmu RP, odbyło się czwarte posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych (NES), które prowadzili Przewodniczący Komisji poseł Andrzej Czerwiński oraz Zastępca Przewodniczącego poseł Tomasz Nowak. Nasze Towarzystwo podczas posiedzenia reprezentował kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE.

Czytaj więcej...

W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce

 W kierunku pełnej liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce - zakończenie prac nad Generalną Umową Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej, Kodeksem Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej oraz zatwierdzenie przez Prezesa URE nowych IRiESD Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Czytaj więcej...

Dokumenty

Formularz logowania