W dniach 21-22 czerwca 2021 r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2021. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa - dyrektor biura.

Program konferencji składał się z następujących wydarzeń:

 • SESJA PLENARNA: Polska polityka energetyczna – priorytety unijne vs polskie cele strategiczne
 • PANEL 1: Strategie dostosowawcze grup energetycznych do nowych realiów rynkowych i zmian polityki energetycznej Państwa
 • PANEL 2: Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu
 • PANEL 3: Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłownictwa i kogeneracji, program „Czyste powietrze”
 • DEBATA: Współczesny biznes a odpowiedzialność społeczna
 • PANEL 4: Rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej – kluczowe projekty, nowe wyzwania w kontekście OZE
 • PANEL 5: Off shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, Polscy wytwórcy komponentów i instalacji
 • PANEL 6: Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje - firmy, samorządy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)
 • PANEL 7: Transformacja tradycyjnych obszarów energetyki do 2050 r.
W panelu 2 - Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu, którego moderatorem był p. Marek Kulesa – dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią udział wzięli (kolejność alfabetyczna):
 
 • Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Jan Chlebowicz - Prezes Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.
 • Henryk Kaliś - Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu
 • Jakub Kowalski - Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
 • Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.
 • Andrzej Sikora - Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych
 • Adam Stępień - Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
 • Marek Wesoły - Poseł na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki
 
Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:
 
 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Czy polski węgiel zniknie całkowicie z miksu energetycznego - czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna
 • Wydobycie gazu w Polsce. Gaz w portfolio firm energetycznych. Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne - wodór
 • Magazyny energii i gazu po 2020 roku
 • Przyszłość dzisiejszych liderów rynku naftowego
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem