W dniu 22 maja 2018 r., w Warszawie, odbył się zorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli Panel ekspertów - Efektywność energetyczna gospodarki. Do panelu został zaproszony kol. Marek Kulesa - Dyrektor Biura TOE.

Otwarcia Panelu dokonał Prezes NIK - p. Krzysztof Kwiatkowski.

W ramach wykładów eksperckich goście mogli zapoznać się z tematem:

  • Ramy organizacyjno-prawne działań na rzecz efektywności energetycznej w gospodarce oraz 
  • Celowość przedsięwzięć podejmowanych w ramach poprawy efektywności energetycznej 

Kolejnym punktem spotkania były wystąpienia gości. Tu wysłuchano prezentacji nt.:

  • Działania legislacyjne Ministerstwa Energii. Wdrażanie Krajowego Planu Działań na Rzecz Efektywności Energetycznej. Postęp prac prowadzonych w Komisji Europejskiej i
  • Uwarunkowania realizacji zadań dotyczących efektywności energetycznej przez Prezesa URE. Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów

W panelu dyskusyjny pt. System działań na rzecz efektywności energetycznej moderatorowanym przez p. Sławomira Grzelaka wziął udział kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE. 

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem