W dniu 23 maja 2018 r. w Warszawie, odbyły się zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią we współpracy z Urzędem Regulacji Energii warsztaty pt. "Rozwój transparentnego, detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce. Możliwe dalsze działania." W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, Polskiej Spółki Gazownictwa, Federacji Konsumentów oraz liczni sprzedawcy gazu. Celem inicjatywy była wymiana opinii, doświadczeń i propozycji, które będą podstawą do dalszego  rozwoju detalicznego rynku gazu w Polsce.

Warsztaty przeprowadzono wg następującego harmonogramu:

 1. Otwarcie seminarium powitanie gości i uczestników. Wprowadzenie do tematyki. Prezes URE - p. Maciej Bando, Prezes Zarządu PSG – p. Marian Żołyniak, Członek Rady Zarządzającej TOE - p. Robert Rutowicz
   
 2. Stan rozwoju detalicznego rynku gazu w Polsce. Uwarunkowania dalszych zmian, rola Regulatora – p. Anna Bednarska, p. Joanna Buzar - URE
   
 3. Rola i zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz podmiotu odpowiedzialnego za prognozowanie – Polskiej Spółki Gazownictwa w rozwoju transparentnego, detalicznego rynku gazu w Polsce. Procedura zmiany sprzedawcy, IRiESD, wymiana informacji z uczestnikami rynku, niezbilansowanie – p. Mariusz Dymkowski - PSG
   
 4. Rozwój transparentnego, detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce oczami sprzedawców gazu do odbiorców końcowych. Wybrane bariery rozwoju, proponowane rozwiązania. Możliwe działania sektora obrotu, w tym działania – projekty podejmowane przez TOE – p. Piotr Kasprzak – przewodniczący Grupy TOE ds. Rynku Detalicznego Gazu
   
 5. PANEL DYSKUSYJNY „ROZWOJOWY - KIERUNKOWY” z udziałem przedstawicieli URE, PSG, zaproszonych uczestników rynku – bazą dyskusji były podejmowane wcześniej tematy w prezentacjach - moderatorzy: p. Rafał Gawin - URE, Marek Kulesa - TOE 
   
 6. OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY „OPERATORSKI” - tematyka dotycząca tzw. „obszaru operatorskiego” detalicznego rynku gazu w Polsce – moderator: p. Małgorzata Kozak - URE 
   
 7. OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY „RYNKOWY – KONSUMENCKI” - dyskutowano o aspektach konsumenckich (rynku odbiorców) detalicznego rynku gazu w Polsce – moderator: p. Kamil Pluskwa – Dąbrowski – Federacja Konsumentów
   
 8. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, ZAKOŃCZENIE 
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem