W dniu 27 czerwca 2018 r., w Warszawie, odbyła się konferencja Okrągły Stół Energetyczny, zorganizowana przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR. Z ramienia TOE w konferencji udział wziął kol. Marek Kulesa - dyrektor biura TOE.

Obrady otworzył p. Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Konferencja składała się z trzech bloków programowych: 

 • Przyszłość Rynku Energii w Polsce i Unii Europejskiej
 • Mobilność zeroemisyjna
 • Program Polskiej Energetyki Jądrowej

 

W ramach pierwszego bloku odbyła się debata: Przyszłość rynku energii a pomoc publiczna w sektorze energii, w której poruszono następujace zagadnienia:

 • Efekt zachęty stwarzany przez pomoc publiczną Identyfikacja niedoskonałości rynku i wystąpienie potrzeby interwencji państwa
 • Zachęta do inwestowania w niskoemisyjne moce wytwórcze
 • Pomoc publiczna na zapewnienie wystarczalności mocy wytwórczych
 • Pomoc publiczna na energię ze źródeł odnawialnych
 • Pomoc publiczna dla kogeneracyjnych projektów inwestycyjnych 

W debacie wzięli udział:

 • Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu, MInisterstwo Energii
 • Frédéric Faroche, Prezes Zarządu, Veolia Energetyka Polska S.A.
 • Gert-Jan Koopman, Zastępca Dyrektora Generalnego DG Competition
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Anna Żyła, Główny Ekolog Banku, BOŚ Bank S.A. 

Debatę moderował kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem