W dniu 24 lipca 2018 r. Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zorganizowali seminarium "Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP, stan wdrożenia rynku mocy", które odbyło się w Warszawie, w Hotelu Sheraton. 

Seminarium zgromadziło około 60 uczestników, którzy mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

  • Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii - cel nowelizacji, kluczowe zmiany, uwarunkowania zmian sektora OZE w Polsce, główne zapisy nowelizacji - Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
  • Wpływ nowelizacji ustawy o OZE na uczestników rynku energii elektrycznej - wpływ (możliwy) nowelizacji na: wytwórców, w tym OZE i prosumentów, operatorów, spółki obrotu i odbiorców końcowych energii elektrycznej - Waldemar Gochnio, Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE kogeneracji i efektywności energetycznej
  • Zmiany IRiESP (karty aktualizacji) oraz Warunki Dotyczące Bilansowania – najważniejsze proponowane i wprowadzone zmiany, konsekwencje wdrożenie rozporządzenia 2017/2195 (GLEB) dla polskiego rynku bilansującego, stan przygotowań do działania wielu NEMO w Polsce - Andrzej Midera, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Systemem, PSE SA
  • Stan wdrożenia rynku mocy w Polsce – zakończone i przygotowywane certyfikacje, przygotowanie do aukcji - PZM, parametry i atrybuty, forma, warunki udziału, terminy, rundy, wyznaczanie popytu, rynek mocy a hurtowe ceny energii - Remigiusz Kruzel, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Usług, ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
  • Wpływ (możliwy) rynku mocy na działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych energii elektrycznej - rola i zadania podmiotów rynku mocy a działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców: wpływ (możliwy) ustawy na: wytwórców, operatorów (OSP i OSD), spółki obrotu i odbiorców końcowych energii elektrycznej - mec. Rafał Hajduk – IGEiOŚ, Marek Kulesa – TOE 

Serdecznie dziękujemy Prelegentom za interesujące wypowiedzi oraz Gościom za aktywny udział w wydarzeniu.

Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem