W dniach 2-3 lipca 2020 r., w Gdańsku, odbył się 8. Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2020.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał p. Krzysztof Karaś – Prezes ECB.

W jednym z sześciu przeprowadzonych paneli:  „Rynek energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”, którego moderatorem był p. Marek Kulesa – Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią udział wzięli (kolejność alfabetyczna):

 • Piotr Dziadzio - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu
 • Jan Frania - Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.
 • Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Jakub Kowalski - Członek Zarządu, p.o. Prezesa, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Henryk Młodawski - Członek Zarządu, Exalo Drilling
 • Adam Stępień - Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
 • Beata Wittmann - Członek Zarządu, Gas Storage Poland
 • Artur Zawisza - Wiceprezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Przyszłość polskiego węgla - czynniki społeczne vs czynniki ekonomiczne vs neutralność klimatyczna
 • Prosumenci - wzmocnienie pozycji konsumentów energii elektrycznej
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Rosnące znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla energetyki
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Stopień liberalizacji polskiego rynku gazu
 • Rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne - wodór
 • Magazyny energii, węgla i gazu po 2020 roku
Nasza strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych, dzięki którym możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz je zaakceptować albo masz możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce. W przypadku akceptacji jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Od 25.05.2018 r. stosujemy także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Informacja o naszych danych kontaktowych, o tym jak przetwarzamy Twoje dane oraz jak możesz skorzystać ze swoich praw w tym zakresie, znajduje się w naszych Politykach Prywatności
Polityka prywatności Rozumiem