Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

TPA - teoria i praktyka

Zasada TPA – teoria

Jednym z kluczowych elementów umożliwiających odbiorcom dostęp do rynku energii jest tzw. zasada dostępu stron trzecich do sieci – zasada TPA (z ang. Third Party Access). Zasada ta, oznaczająca możliwość korzystania z sieci energetycznego przedsiębiorstwa sieciowego bez obowiązku kupowania od niego energii elektrycznej, służy rozwijaniu konkurencji na rynku energii elektrycznej. W realiach polskiego rynku energii elektrycznej do 2010 roku tylko nieliczni odbiorcy korzystali z zasady TPA. Wiele barier skutecznie uniemożliwiało praktyczną implementację zasady TPA.

W praktyce zasada TPA sprowadza się do dokonywania zakupów energii elektrycznej u dowolnego wytwórcy lub innego podmiotu zajmującego się handlem energią – spółki obrotu. Specyfika energii elektrycznej powoduje, że jej zużycie jest nierozerwalnie związane z jej przesyłem oraz dystrybucją (jako swego rodzaju „transportem” energii elektrycznej). Uprawniony odbiorca finalny może jednak „rozłączyć” dotychczasową umowę i zawrzeć osobno:

  • Umowę zakupu energii elektrycznej – np. z dowolnym przedsiębiorstwem obrotu lub wytwórcą;
  • Umowę na świadczenie usługi dystrybucji (przesyłu) energii elektrycznej – z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).

Przedsiębiorstwa obrotu (PO), będąc jednymi z głównych partnerów dla odbiorców w walce o rynek energii i implementację TPA, stanowią istotny element każdego konkurencyjnego rynku energii.

Zasada TPA – praktyka

Energia elektryczna od połowy 2007 roku dla każdego odbiorcy jest towarem oraz przedmiotem nieograniczonego handlu, przy zachowaniu dotychczasowych warunków jej dystrybucji. Od 1 lipca 2007 r. każdy odbiorca posiada możliwość zakupu energii elektrycznej od dowolnego sprzedawcy.

Mając na uwadze umożliwienie od 1 lipca 2007 roku zmiany sprzedawcy każdemu (nawet najmniejszemu)  odbiorcy, rosnące zainteresowanie zasadą TPA oraz jednocześnie ograniczoną wiedzę odbiorców nt. rynku energii elektrycznej oraz możliwości, ale i zagrożenia jakie wiążą się z pełnym otwarciem rynku energii elektrycznej Urząd Regulacji Energetyki opracował dedykowaną TPA stronę internetową http://www.maszwybor.ure.gov.pl/ , do zapoznania się z którą także i my gorąco namawiamy każdego z odbiorców planującego zmianę sprzedawcy czy nawet jedynie rozpoznanie możliwości takiej zmiany. Klikając na poniższy baner zostaną Państwo przekierowani na tę stronę.