Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

GUD kompleksowy

Generalna Umowa Dystrybucji dla Usługi Kompleksowej (GUD-K) to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji umowy kompleksowej zawartej pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą w gospodarstwie domowym przyłączonym do sieci o napięciu znamionowym do 1 kV, przyłączonym do sieci tego operatora.