Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Umowa kompleksowa

Umowa kompleksowa reguluje świadczenie odbiorcy przez sprzedawcę tzw. usługi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Projekt umowy kompleksowej TOE jest rekomendowaną przez TOE podstawą regulowania stosunków pomiędzy sprzedawcami i odbiorcami w gospodarstwie domowym oraz w pomieszczeniach gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego, tj. w pomieszczeniach piwnicznych, garażu, strychu. Rozliczenia za usługę kompleksową odbywają się według zasad, cen i stawek opłat (a) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z taryfą (zatwierdzaną przez Prezes URE) albo cennikiem sprzedawcy oraz (b) z tytułu świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z aktualną taryfą OSD (zatwierdzaną przez Prezes URE). Należy zwrócić uwagę, że szczegółowe warunki świadczenia usługi kompleksowej, prawa i obowiązki stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją umowy kompleksowej, określone są w Ogólnych Warunkach Umowy Kompleksowej zwanych potocznie „OWU”, które stanowią integralną część umowy kompleksowej.