Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej

Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych są kodeksem dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206). Przystąpienie do stosowania Dobrych Praktyk jest dobrowolne i otwarte dla przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność w zakresie sprzedaży energii elektrycznej i gazu do odbiorcy końcowego w gospodarstwie domowym na terenie Polski.

Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych – czyli czego Klient może oczekiwać od rzetelnego Sprzedawcy wersja obowiązująca od dnia 31 października 2018 r. 

Regulamin stosowania „Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych” wersja obowiązująca od dnia 19 września 2019 r. 

Spółki, które posiadają Certyfikat Sprzedawcy Towarzystwa Obrotu Energią:

Certyfikat Sprzedawcy Towarzystwa Obrotu Energią potwierdza przystąpienie danej Spółki do Kodeksu Dobrych Praktyk Sprzedawców Energii Elektrycznej i Paliw Gazowych oraz pozytywny wynik audytu sprawdzającego, przeprowadzonego przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska.

Informacje o potencjalnym naruszeniu Kodeksu Dobrych Praktyk prosimy przesyłać na adres e-mail: toe@toe.pl wyłącznie na dedykowanym  FORMULARZU.