Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

EFET

Opracowana przez EFET umowa ramowa jest chyba najbardziej znanym przykładem standardowego kontraktu na rynku energii w Europie. Mimo braku wymogów formalnych oraz jakichkolwiek nacisków, grono firm wykorzystujących ten standard wciąż się zwiększa.

Pod koniec 2004 roku w ramach TOE został powołany Zespół, który opracował jednolite polskie tłumaczenie umowy oraz dwujęzyczny arkusz wyboru i załączniki. Polskie tłumaczenie uzyskało także aprobatę EFETu. Od tego czasu standard (wersja dwujęzyczna umowy) jest powszechnie wykorzystywany w Polsce.W roku 2007 EFET opublikował wersję 2.1(a), która także szybko doczekała się dwujęzycznej wersji angielsko-polskiej.

W 2013 roku EFET, przy udziale TOE opracował także dwujęzyczną umowę ramową dot. handlu gazem wraz z niezbędnymi załącznikami. 

Poniżej przedstawiamy skrót najważniejszych informacji nt. samego EFET, nt. wprowadzanych standardów oraz komplet dokumentów, stanowiących polskie tłumaczenia umowy ramowej EFET.