Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

GUD

Generalna Umowa Dystrybucji to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy operatorem systemu dystrybucyjnego a sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a odbiorcą przyłączonym do sieci tego operatora.