W dniach 4-6.09.2006, w Bełchatowie, odbyło się VIII Sympozjum Naukowo-Techniczne ENERGETYKA, w którym wzięło udział ok. 500 osób.

Sympozjum rozpoczęły dwie równolegle przebiegające konferencje tematyczne. Jedną z nich, związaną z rynkiem energii, poprowadził kol. M. Kulesa – dyrektor TOE, wygłaszając referat „Czy istnieje rynek energii?”. Sz. Kosiński – dyrektor ds. obrotu energią elektryczną w ELBIS Sp. z o.o. – przedstawił możliwy zakres wsparcia spółek obrotu w wejściu odbiorców na rynek energii. G. Onichimowski – prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. – omówił system obrotu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia, natomiast H. Bownik-Trymucha – p.o. dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji Urzędu Regulacji Energetyki – zaprezentowała rolę odbiorcy na rynku energii.

Drugą konferencję, związaną z kogeneracją, poprowadził prof. W. Kamrat z Politechniki Gdańskiej, który omówił perspektywy rozwoju technologii kogeneracyjnych w Polsce. A. Kania – dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki – przedstawił skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w aspekcie „Polityki energetycznej Polski do roku 2025”. Aspekty techniczne, ekonomiczne i ekologiczne kogeneracji zostały przybliżone na przykładzie ECO S.A. przez dyrektora A. Goździkowskiego. Kolejnym ważnym punktem programu było FORUM ENERGETYCZNE, a jeden z jego głównych tematów stanowiła odbudowa mocy wytwórczych w krajowej energetyce. Wszystkie ww. problemy były również dogłębnie przedyskutowane podczas DEBATY „Szanse polskich firm na europejskim rynku energii elektrycznej”. Udział w rozmowach wzięli: P. Urbański – wiceprezes PSE S.A., P. Skowroński – prezes zarządu BOT GiE S.A., E. Bilkowski – I wiceprezes, dyrektor techniczny BOT Elektrownia Bełchatów S.A., A. Kania – dyrektor Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki oraz kol. M. Kulesa. Całość poprowadził prof. J. Malko z Politechniki Wrocławskiej.

Pierwszy wieczór sympozjum zakończył występ zespołu „Elektryczne Gitary” oraz GALA ENERGETYKI, w trakcie której wręczone zostały nagrody „KLUCZ SUKCESU” w sześciu kategoriach.

W drugim dniu odbyły się panele tematyczne, w trakcie których firmy dzieliły się swoimi doświadczeniami, osiągnięciami i prezentowały konkretne rozwiązania dla sektora, szczegółowo omawiane podczas rozmów na stoiskach wystawowych. A wieczorem uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z Mariuszem Pudzianowskim.

Sympozjum zakończyło się wycieczką do BOT Elektrownia Bełchatów S.A. i BOT Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A.

Kulesa M.: Czy istnieje rynek energi?

BMP Sp. z o.o.

Dokumenty

Formularz logowania