W dniu 25 lutego 2013 r. w hotelu Hilton, w Warszawie, odbyło się 5 Forum Gospodarcze Smart Grids & Telekomunikacja. TOE reprezentował dyrektor biura – kol. Marek Kulesa.

Zgromadzonych gości przywitał Wicepremier, Minister Gospodarki, p. Janusz Piechociński wystąpieniem pt. Polska Polityka Gospodarcza w Dobie Trzeciej Rewolucji Przemysłowej. Następnie Prezes URE, p. Marek Woszczyk omówił Rolę Urzędu Regulacji Energetyki w Nowym Środowisku Prawnym. W pierwszej części miała również miejsce prezentacja Prezesa Zarządu PSE SA nt. Możliwości Współpracy Przemysłu ICT i Operatorów Telekomunikacyjnych z Operatorami Systemu Przesyłu i Dystrybucji Energii Elektrycznej.

Z ramienia TOE w panelu I prezentację wprowadzającą przeprowadził dyrektor biura – kol. Marek Kulesa.

Kulesa M.: Modele biznesowe energetyki rozproszonej oparte na znowelizowanych ustawach energetycznych

Dokumenty

Formularz logowania