XV Forum Obrotu

W dniach 26-28 czerwca 2023 r. w Ostródzie, odbyło się zorganizowane przez TGE i IRGiT XV Forum Obrotu. W wydarzeniu wzięli udział liczni Członkowie TOE. Z ramienia Towarzystwa w Forum udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

11. ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE Gdańsk 2023

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Europejskie Centrum Biznesu XI edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego – OSE GDAŃSK 2023. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Konferencja pt. „ POLISH ENERGY MARKET CONFERENCE 2023”

W dniu 11 maja 2023 r. odbyła się zorganizowana przez EEX Group (PXE/EEX i EPEX SPOT) konferencja pt.: „POLISH ENERGY MARKET CONFERENCE 2023”. TOE jako partner konferencji przygotowało prezentację, której autorem był kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE oraz kol. Waldemar Gochnio, który wystąpił na konferencji.

XV Europejski Kongres Gospodarczy

W dniach 24-26 maja 2023 r., w Katowicach, odbył się XV Europejski Kongres Gospodarczy organizowany przez Grupę PTWP. Z ramienia TOE w Kongresie udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.