XXIII Kongres Energetyczno-Ciepłowniczy POWERPOL

W dniach 27-28 lutego 2023 r. odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu był: „Rok 2023: Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie”. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura. 

AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023

W dniu 21 grudnia 2022 r.  w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego i Towarową Giełdę Energii,  konferencja AREOPAG Energetyki Odnawialnej 2023. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.

Sprzedaż energii elektrycznej dla samorządów po tzw. cenie maksymalnej – wymagane złożenie oświadczeń

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami do Członków Wspierających TOE w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do samorządów, pragniemy zwrócić uwagę, że samorządy mają ustawowo zapewnioną ciągłość sprzedaży (dostaw) energii elektrycznej. Wszystkie samorządy po złożeniu oświadczeń mają też zagwarantowane ceny maksymalne za energię elektryczną, w wysokości 785 zł za MWh – bez względu na rodzaj zawartej umowy. Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej od 1 grudnia br. jest złożenie przez samorząd do 30 listopada br. oświadczenia. Jeżeli samorząd złoży oświadczenie w grudniu, cena maksymalna będzie obowiązywała od stycznia 2023 roku. Cena maksymalna w rozliczeniach z samorządem pojawi się zawsze w następnym miesiącu po złożeniu oświadczenia.

36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER & 6. OZE Power

W dniach 7 i 8 listopada 2022 r. w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez MMC Polska, 36. Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz 6. OZE Power. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura.