W dniu 5 października 2016 r. w Poznaniu, w siedzibie ENEA, odbyło się czternaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji.

Posiedzenie obejmowało trzy główne punkty stanowiące następujący program:

  1. Przyjęcie nowych członków – Rada przyjęła czterech członków zwyczajnych
  2. Działalność Zespołów i Grup roboczych TOE
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania