W dniu 2 lipca 2012 r. w Konstancinie-Jeziornej, w siedzibie PSE Operator SA, odbyła się czwarta sesja Warsztatów rynku energetycznego. W warsztatach, które prowadzili p. Marek Woszczyk – Prezes URE oraz p. Henryk Majchrzak – Prezes Zarządu PSE Operator SA, TOE reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W pierwszej części czwartej sesji Warsztatów, której moderatorem był dr inż. Krzysztof Imiełowski (doradca Prezesa URE), po podsumowaniu drugiego spotkania przez Prezesa URE, przewodniczący pięciu Zespołów powołanych w ramach Warsztatu przedstawili informacje nt. prac w poszczególnych grupach tematycznych: (i) „Koncepcja modelu wymiany danych pomiarowych i rozliczeń za te dane”; (ii) „Bezpieczeństwo informacji pomiarowych oraz bezpieczeństwo sieci inteligentnych”; (iii) „Projekty pilotażowe w zakresie DSM” (iv) „Mechanizmy wsparcia inwestycji w sieci inteligentne” oraz (v) „Działania wspierające rozwój rozwiązań smart metering i smart grid z perspektywy odbiorców”.

W ramach dyskusji, nawiązując do ustaleń z trzeciej sesji Warsztatów, powołano szósty Zespół tematyczny pn. „Rozwój usług i produktów związanych z wdrożeniem sieci inteligentnych w celu maksymalizacji korzyści dla odbiorców energii, prosumentów i KSE”, którego przewodniczącym został Prezes Zarządu PSE Operator SA p. Henryk Majchrzak. Z ramienia TOE do Zespołu zostali przyjęci kol. Ireneusz Kulka – Wiceprezes Zarządu ENERGA – Obrót S.A. oraz kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W ramach drugiej części czwartej sesji Warsztatów omówiono temat „Road mapa dla smart gridu w Polsce”, w ramach którego po wprowadzeniu przez p. Wojciech Lubczyńskiego – dyrektora projektu Smart Grid w PSE Operator SA prezentację nt. doświadczeń i praktyki realizacyjnej dla tzw. „map drogowych” dla smart gridu przedstawił dr Bartosz Wojszczyk z GE ENERGY Global Smart Grid Technical Leader.

Ustalono, że kolejna sesja Warsztatów odbędzie się we wrześniu br.

Dokumenty

Formularz logowania