W dniu 20 grudnia 2006 r.odbyło się czwarte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE V kadencji. W ramach grudniowego posiedzenia Rada Zarządzająca TOE zrealziowała zaproponowany w zaproszeniach, następujący porządek obrad:

  1. Przyjęcie dwóch nowych członków zwyczajnych
  2. Omówienie działalności wszystkich Zespołów powołanych w ramach TOE.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

W ramach posiedzenia szerzej omówiono m.in. zagadnienia związane ze zmianami ustawy Prawo energetyczne, wypełnianiem obowiązków wynikających z wytwarzania energii w OZE i kogeneracji, dalsze kroki w związku ze zmianami banku rozliczeniowego na TGE SA, zagadnienia związane z wymianą międzysystemową w 2007 roku, prace nad nową ustawą Prawo energetyczne oraz działalność i inicjatywy w PKEE.

Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na 25 stycznia 2007 r.

Dokumenty

Formularz logowania