W dniu 24 sierpnia 2015 r. w Gdańsku odbyło się czwarte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIII kadencji. 

Głównym punktem posiedzenia było omówienie działalności Zespołów powołanych w ramach TOE, w czasie którego przedstawiono m.in. informacje dotyczące: (i) prac odpowiednich grup zadaniowych TOE i  możliwych dalszych działań w zakresie wdrożenia ustawy o OZE; (ii) spotkań z TGE/IRGiT i możliwych dalszych działań nt. wpływu rozporządzenia EMIR na gwarancje bankowe spółek obrotu na IRGiT; (iii) propozycji rozszerzenia kodeksu dobrych praktyk poza sprzedawców do gospodarstw domowych, (iv) uwag TOE do IRiESD 5 OSD (wdrożenie ebIX) oraz (v) uwag TOE do projektu zmian IRiESP Gaz-System. W ramach tego punktu podsumowano także i przyjęto, jako rekomendowane przez TOE, porozumienie dot. digitalizacji procesu zmiany sprzedawcy – podsumowanie i wnioski/rekomendacje z prac Grupy.

W ramach posiedzenia do grona Członków Zwyczajnych TOE przyjęto jednego nowego Członka.

Podczas posiedzenia omówiono także stan przygotowań do XII Targów Energii w Jachrance oraz seminarium ebIX.

Dokumenty

Formularz logowania