7 czerwca 2006 r. w redakcji „Rzeczpospolitej” odbyła się debata „Bezpieczeństwo energetyczne Europy”, zorganizowana wspólnie z Instytutem Wschodnim. W dyskusji uczestniczyli m.in. posłowie Maks Kraczkowski i Adam Szejnfeld oraz Prezes Stoenu S.A. – Harry Schur.

Ze strony TOE w debacie uczestniczyli kol. Kazimierz Kułaga, kol. Marek Kulesa, kol. Monika Gasiuk. Pierwsza część spotkania poświęcona została omówieniu przygotowanego przez RWE „Raportu o światowym rynku energii”, druga natomiast dyskusji i odpowiedzi na pytanie, czy Polska jest przygotowana na rosnące potrzeby energetyczne.

Dokumenty

Formularz logowania