W dniu 11 lipca 2008 roku w siedzibie PAP odbyła się debata „Niezależny Operator Pomiarowy”, która zgromadziła ponad 100 uczestników. Biuro TOE reprezentowała kol. M. Gasiuk.

Celem debaty było rozważenie możliwości przedsięwzięcia środków zaradczych, jakie powinien podjąć rząd w ramach złagodzenia zagrożeń, które niesie dla polskiej gospodarki Pakiet Energetyczno-Klimatyczny (3×20). Organizowana debata stała próbą przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych w obszarze m.in. konsekwencji gospodarczych, społecznych i politycznych dla Polski i innych nowych członków Unii (UE – 12), np. wzrostu „niskiej” emisji, carbon leakage, bezrobocia, emigracji itp

W debacie prowadzonej przez prof. Krzysztofa Żmijewskiego udział wzięli:

  • Prof. Jerzy Buzek –  Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Olaf Kopczyński – Główny Negocjator ds. CO2
  • Wojciech Jaworski – Kierownik KASHUE
  • Tomasz Chruszczow – Wiceprzewodniczący Forum CO2 Branżowych Organizacji Gospodarczych
  • dr Andrzej Kassenberg – Prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju
  • Jacek Sawicki – Dyrektor ds. Rozwoju, PGE SA
  • Janusz Moroz – Członek Zarządu ds. Handlu, RWE Stoen S.A.
  • Maciej Górny – Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki

Szersze materiały oraz prezentacje z debaty można będzie wkrótce znaleźć na stronie organizatorów (www.proinwestycje.pl).

Dokumenty

Formularz logowania