W dniu 26 kwietnia 2007 w Warszawie w budynku Polskiej Agencji Prasowej, odbyła się zorganizowana przez Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. debata pt. „Efektywność, konkurencja, rynek – perspektywy rynku energii w Polsce na kwartał przed godziną Zero”. Debata, która prowadził prof. Krzysztof Żmijewski – Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, zgromadziła ponad 50 ekspertów z branży, instytucji niezależnych, a także liczne grono przedstawicieli mediów. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował dyrektor biura kol. Marek Kulesa.

Debata dotyczyła dwóch kluczowych dla energetyki kwestii. Obie są priorytetowo traktowane przez Komisję Europejską: (1) liberalizacja rynku energii oraz (2) efektywność energetyczna jako aspekt zrównoważonego rozwoju. W obu kwestiach debata zdefiniowała silne napięcia pomiędzy optymistycznymi deklaracjami decydentów a sceptycznymi ocenami realizujących te deklaracje ekspertami. W szczególności wątpliwe jest rzeczywiste uruchomienie rynku w dacie 1 lipca 2007 r. Dyskutanci uznali, że oba zagadnienia wymagają pieczołowitego monitoringu, uznano również że najaktualniejszymi tematami debat winny być Kontrakty Długoterminowe oraz kwestia „uwolnienia” cen detalicznych. Prelegentami debaty byli:

  • Zbigniew Kamieński – Z-ca Dyrektora Departamentu w Ministerstwie Gospodarki,
  • Wiesław Wójcik – Wiceprezes URE
  • Krzysztof Noga – Dyrektor PSE SA
  • Arkadiusz Węglarz – Kierownik Projektów, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
  • Grzegorz Onichimowski – Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii
  • Jan Rakowski – Partner RE
  • Maria Dreger – Szef Sekcji Normalizacji i Standaryzacji
  • Marek Kulesa – Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią,

Prezentacje oraz fotografie z debaty można znaleźć na stronie organizatora:

http://www.proinwestycje.pl/Prezentacje/Debata26-04-07/Po-debacie-26-04-07.htm

Dokumenty

Formularz logowania