W dniu 12 lipca 2006 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyła się debata pt. KOGENERACJA – promocja czy likwidacja. W zorganizowanej przez Procesy Inwestycyjne SA, SNWES oraz ESP SA debacie udział wzięło około 80 osób. Debatę prowadził prof. Krzysztof Żmijewski – przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki.

W debacie udział wzięli (wg kolejności wystąpień i prezentacji):

  • p. Jacek Dreżewski – Vattenfall Heat Poland, PTEZ
  • prof. Jan Popczyk – Politechnika Śląska, PEG Sp. z o.o., SNWES
  • p. Bogusław Regulski – Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie,
  • p. Marek Kulesa – Towarzystwo Obrotu Energią (prezentację zamieszczamy poniżej)
  • p. Grzegorz Onichimowski – Towarowa Giełda Energii SA
  • p. Rafał Zarzeczny – Polenergia SA
  • p. Andrzej Kania, Ministerstwo Gospodarki.

Należy podkreślić, że była to jedna z pierwszych w Polsce dyskusji (poza zamkniętymi dyskusjami podczas uzgodnień sektorowych) w szerszym gronie dotycząca tematyki związanej z rozwojem kogeneracji w Polsce, w tym w szczególności gazowej kogeneracji rozproszonej oraz modelem promocji tego typu źródeł w naszym kraju. Praktycznie wszyscy uczestnicy debaty podkreślali znaczenie i konieczność rozwoju kogeneracji rozproszonej, zwracając uwagę na wiele jest pozytywnych aspektów. Jednak rozwój kogeneracji gazowej (głównie rozproszonej) jest bardzo utrudniony, z jednej strony poprzez obecny poziom cen energii elektrycznej, nie odzwierciedlający pełnych kosztów jej wytwarzania, z drugiej poprzez ceny gazu sieciowego jako paliwa. Najważniejsze z różnic w podejściu do promocji kogeneracji (ogólnie, nie tylko gazowej kogeneracji rozproszonej) przez poszczególnych uczestników debaty dotyczyły: (1) dodatkowego obowiązku zakupu energii elektrycznej (po narzuconej odgórnie cenie), oprócz obowiązku umarzania świadectw pochodzenia z kogeneracji, (2) uznaniowego sposobu kształtowania opłaty zastępczej oraz jej zakresu (3) zaproponowanych wstępnie przez ministerstwo poziomów poszczególnych obowiązków. Niestety mimo zaproszenia do wzięcia udziału w debacie i przedstawienia poglądów na kogenerację w debacie nie wzięli udziału zaproszeni przedstawiciele partii politycznych, Urzędu Regulacji Energetyki oraz zarządu PGNiG.

Kulesa M.: Kogeneracja – promocja czy likwidacja. Debata, Warszawa, 17 lipca 2006 r.

Szczegółową notatkę, wszystkie prezentacje oraz galerię zdjęć można znaleźć na stronie organizatora www.proinwestycje.pl

Dokumenty

Formularz logowania