W dniu 17 listopada 2011 r w siedzibie „Polityki”, w Warszawie odbyła się zorganizowana przez firmę Procesy Inwestycyjne debata pt.  „Konkurencyjność na rynku energii”. Z ramienia TOE czynny udział w spotkaniu wziął dyrektor Marek Kulesa.

debacie udział wzięli:

  • Tomasz Świetlicki, Naczelnik Wydziału Regulacji Rynku Energii, Ministerstwo Gospodarki
  • Zofia Janiszewska, Z-ca Dyrektora Departamentu Promowania Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki
  • Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii SA
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
  • Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią
  • Janusz Moroz, Wiceprezes Zarządu, RWE Polska SA
  • Tomasz Sikorski, Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich, PSE Operator SA
  • Paweł Rokicki ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

Kulesa M.: Debata „Konkurencyjność na rynku energii”

Dokumenty

Formularz logowania