W dniu 15 marca br. w Warszawie, w siedzibie UOKiK odbyła się zorganizowana z okazji Światowego Dnia Konsumenta debata „Konsument na rynku energii elektrycznej – Raport UOKiK”. Z ramienia TOE w debacie uczestniczyli kol. Marek Kulesa i kol. Monika Gasiuk.

Celem debaty było przedstawienie i omówienie Raportu UOKiK – Kierunki rozwoju konkurencji i ochrony konsumentów w polskim sektorze energetycznym.

Prezes UOKiK, p. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel do dyskusji zaprosiła m.in.:

 • p. T. Aziewicza – Komisja Skarbu Państwa
 • p. R. Chlewickiego – Ernst & Young
 • p. A. Czerwinskiego – Parlamentarny Zespół ds. Energetyki
 • p. G. Onichimowskiego – TGE SA
 • p. J. Sochę – PricewaterhouseCoopers Polska
 • p. M. Woszczyka – URE
 • p. R. Zajdlera – Instytut Sobieskiego

W programie dyskusji poruszono następujące tematy:

 • rozwój konkurencji na rynku energii elektrycznej – rekomendacje dla sektora
 • liberalizacja rynku energii elektrycznej w praktyce
 • wpływ procesów konsolidacyjnych na rozwój konkurencji na rynku energetycznym
 • wpływ zrównoważenia popytu i podaży na kształtowanie konkurencji na rynku (problem uwolnienia cen energii)
 • mobilność odbiorców indywidualnych na rynku energii elektrycznej
 • ochrona praw słabszych uczestników rynku – odbiorców energii elektrycznej

Raport oraz inne dokumenty do pobrania na stronie UOKiK http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=1940.

Dokumenty

Formularz logowania