W dniu 30 września 2010 r., w siedzibie „Polityki” w Warszawie, odbyła się debata nt. „Mechanizmy i regulacje polskiego i europejskiego rynku energii elektrycznej „. Z ramienia TOE w debacie wzięli udział kol. Marek Kulesa oraz kol. Monika Gasiuk.

Celem debaty było ustalenie prawidłowego środowiska regulacyjno-rynkowego funkcjonowania polskiej energetyki, zidentyfikowanie roli regulatora oraz możliwości usprawnienia mechanizmów rynkowych w obrocie energią.

W dyskusji udział, w kolejności zabierania głosu, wzięli:

  • Małgorzata Cieloch, Rzecznik Prasowy UOKiK
  • Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki,
  • Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki,
  • prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
  • prof. Eugeniusz Toczyłowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. Rynku Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji,
  • Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii SA,
  • dr Ryszard Śnieżyk, niezależny ekspert
  • red. Adam Grzeszak

W najbliższym czasie na stronie internetowej Organizatora www.proinwestycje.pl zamieszczony zostanie raport ze spotkania.

Dokumenty

Formularz logowania