W dniu 31 marca 2008 roku w siedzibie PAP odbyła się debata „Niezależny Operator Pomiarowy”, która zgromadziła około 80 uczestników. Biuro TOE reprezentowali kol. M. Kulesa i kol. M. Gasiuk.

Debata miała na celu rozpoczęcie dyskusji pomocnej w ustaleniu priorytetów rozwoju rynku energetycznego w Polsce. Jednym z jego elementów może być powołanie do życia instytucji Niezależnego Operatora Pomiarowego, którego głównym zadaniem byłoby zarządzanie urządzeniami pomiarowymi i pomiarami umożliwiającymi zarządzanie popytem (DSM), a także prognozowanie i archiwizowanie zmian zachodzących na rynku. Dyskusja prowadzona przez prof. Krzysztof Żmijewski ukierunkowana była na następujące zagadnienia:

  • czy tego typu instytucja jest konieczna i opłacalna
  • komu w największym stopniu mógłby pomóc Niezależny Operator Pomiarowy i jakie mógłby rozwiązać problemy
  • kto za to zapłaci?
  • czy wprowadzenie Niezależnego Operatora Pomiarowego pozwoli na elektroniczny odczyt wszystkich pomiarów w gospodarstwach domowych.

Do grona panelistów debaty zaproszono:

  • Tomasza Kowalaka – Dyrektora Departamentu Taryf, Urząd Regulacji Energetyki,
  • Barbarę Puto – Z-cę Dyrektora ds. Strategii, PGE S.A.,
  • Tadeusza Szulca – Wiceprezes ds. Energetyki, Infovide-Matrix. S.A.
  • Andrzeja Szymańskiego – Prezes Zarządu, Landis+Gyr Sp. z o.o.
  • Andrzeja Rejnera – Dyrektora ds. Regulacji, Vattenfall Distribution Poland S.A.

Szersze materiały oraz prezentacje z debaty można będzie wkrótce znaleźć na stronie organizatorów (www.proinwestycje.pl).

Dokumenty

Formularz logowania