W dniu 8 lipca 2013 r. w Warszawie, przy ul. Kruczej 24/26 odbyła się organizowana przez Dziennik Gospodarczy „Puls Biznesu” oraz Green Cross Poland debata pt.: „Czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej – jak płacić mniej ?”. Ze strony TOE w debacie wziął udział kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uczestnikami debaty byli ponadto:

  • Adam Dobrowolski – dyrektor Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła, URE;
  • dr Filip Elżanowski – Uniwersytet Warszawski;
  • Henryk Kaliś – przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu;
  • Sławomir Krystek – dyrektor generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Podczas dyskusji uczestnicy debaty odpowiadali na następujące pytania kierunkowe, omawiali obszary zagadnień:

  • Czy energia w Polsce jest za droga w porównaniu z innymi krajami Europy?
  • Jak zmniejszyć koszty zakupu energii elektrycznej w przemyśle i w grupie gospodarstw domowych?
  • Jakie są głównie bariery rynku energii elektrycznej w Polsce?
  • Czy wyłączanie starych bloków energetycznych to realne zagrożenie dla podaży i cen energii?
  • Ceny energii a przyszły mix energetyczny.

Zgodnie z założeniami debata „Pulsu Biznesu” miała zapoczątkować stworzenie platformy do wymiany doświadczeń, wiedzy i wzajemnych oczekiwań przedstawicieli branży energetycznej.

Dokumenty

Formularz logowania