W dniu 31 stycznia 2006 roku w Warszawie, w budunku Giełdy Papierów Wartościowych odbyła się zorganizowana przez Procesy Inwestycyjne S.A. debata społeczno-gosporcza „Inteligentna dystrybucja – wsparcie dla rynku”. Debatę prowadził prof. Krzysztof Żmijewski, Przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, którego prezentacja pod ww. tytułem była wprowadzeniem do dyskusji. 

Debata miała charakter forum dyskusyjnego nad możliwościami rozwoju rynku energii po jego pełnym otwarciu 1 lipca 2007 r. zgodnie z dyrektywą 2003/54/EC oraz rozwiązaniami problemu opomiarowania dla otwarcia rynku konkurencyjnego. Debata obejmowała także zagadnienia uruchomienia systemu zdalnego pomiaru jako pierwszego kroku w kierunku przekształcenia sieci hierarchicznej – jednokierunkowej w inteligentną i dwukierunkową, umozliwiającą wdrożenie zarządzania popytem (DSM) i dynamiczny rozwój generacji rozproszonej. W debacie udział wzięli m.in.: Paweł Poncyliusz – Poseł PIS, Łukasz Abgarowicz – Poseł  PO, Andrzej Kania – Z-ca Dyrektora Departamentu w MGiP, Krzysztof Rogulski – Hewlett -Packard, Barbara Puto – ENERGA S.A., Matthias Preusser – STOEN S.A. TOE reprezentował kol. Marek Kulesa

Dokumenty

Formularz logowania