W dniu 22 czerwca 2006 roku w Warszawie odbyła się Debata Świata Energii „Polski rynek energetyczny na rok przed pełną liberalizacją” oraz czwarta już edycja Wielkiej Gali Liderów Świata Energii 2006.

W ramach debaty miały miejsce m.in. następujące prezentacje związane z rynkiem energii w Polsce (wg kolejności prezentacji):

 • Stan realizacji zasady TPA w energetyce, kol. Marek Kulesa, TOE (prezentację zamieszczamy poniżej informacji)
 • Działania operatora systemu przesyłowego na rzecz konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, dyr. Tomasz Sikorski, PSE-Operator SA
 • Czy dostawcy i sprzedawcy w Polsce chcą wolnego rynku ?, dyr. Marek Palonka, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
 • Rynki lokalne i bilansowanie grupowe, dyr. Grzegorz Grabowski, PKP-Energetyka Sp. z o.o.
 • Kształtowanie rynku energii w Polsce a zmiany strukturalne i własnościowe, prof. Eugeniusz Toczyłowski, Politechnika Warszawska
 • Działalność przedsiębiorstw energetycznych na zderegulowanym rynku skandynawskim, dyr. Marek Kleszczewski
 • Rola państwa w energetyce, Branko Terzic,Deloitte

W ramach debaty odbyły się także dwa panele dyskusyjne. Pierwszy dotyczył pokonywania barier w drodze do konkurencyjnego rynku energii, drugi doświadczeń ze zliberalizowanych rynków europejskich.

Po debacie w ramach uroczystej gali miesięcznik „Świat Energii” ogłosił wyniki czwartej już edycji konkursu Liderzy Świata Energii, który adresowany był do sektora elektroenergetycznego, paliwowego, gazowego oraz ciepłowniczego w Polsce. W tym roku ze względu na dynamiczny rozwój ww. sektorów redakcja miesięcznika postanowiła uhonorować wybitne osoby i firmy za efektywność i wydajność oraz szczególne osiągnięcia odniesione w branży w ostatnich dwunastu miesiącach, w następujących kategoriach:

 • Wytwórca Roku 2006
 • Firma Przesyłowa i Dystrybucyjna Roku 2006
 • Odbiorca Roku 2006
 • Menedżer Roku 2006
 • Człowiek Roku 2006
 • Firma Handlowa Roku 2006
 • Lider Ochrony Środowiska 2006
 • Lider Poszanowania Energii Roku 2006

Prezentacja TOE do pobrania:

Kulesa M.: Stan realizacji zasady TPA w energetyce. TOE, Warszawa, 22 czerwca 2006 r.

Dokumenty

Formularz logowania