W ramach prowadzonej przez wydawcę Miesięcznika Gospodarczego „Nowy Przemysł” wraz z partnerami (w tym TOE) kampanii „Klient na rynku energii” w dniu 7 stycznia 2006 r. w Warszawie odbyła się debata redakcyjna poświęcona praktycznym aspektom uwalniania rynku energii elektrycznej w Polsce.

W ramach debaty, której tematem przewodnim był: Wpływ nowych uwarunkowań formalno-prawnych na zasadę TPA oraz sytuację odbiorców na rynku energii elektrycznej omówiono następujące zagadnienia, mające wpływ na zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce w 2006 roku:

  • rozwiązania zawarte w nowym Programie dla elektroenergetyki i ich wpływ na liberalizujący się rynek energii oraz sytuację odbiorców
  • propozycje zmian ustawy – Prawo energetyczne – znaczenie zmian dla uczestników rynku energii
  • zmiany na hurtowym rynku energii elektrycznej wprowadzone Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE – Operator SA w części dotyczącej bilansowania systemu oraz ich wpływ rynki detaliczne
  • regulacje dotyczące obowiązków Operatorów Systemów Dystrybucyjnych,

W debacie udział wzięli: posłowie p. Andrzej Czerwiński (PO) i p. Zbigniew Kozak (PiS), przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki p. Andrzej Kania (Dyrektor Departamentu Energetyki), przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców. Z ramienia TOE w debacie uczestniczył dyr. biura TOE kol. Marek Kulesa. Odbiorców i spółki obrotu reprezentował kol. Jacek Szyke z Jes-Energy, a sektor obrotu reprezentował także kol. Karol Pawlak z Polenergii.

W ramach burzliwej wymiany poglądów uczestnicy debaty poddali dyskusji przede wszystkim zapisy nowego Programu dla elektroenergetyki oraz proponowane zapisy ustawy – Prawo energetyczne. W ramach dyskusji często pojawiały się liczne wątpliwości nt. kierunku zmian i nowego Programu dla elektroenergetyki. Wielu z dyskutantów w Programie widziało szereg zagrożeń dla dalszego rozwoju rynku energii elektrycznej w Polsce. Wszyscy zgodzili się z faktem, że w perspektywie najbliższych lat Polsce potrzebne są nowe  moce wytwórcze oraz, że rynek detaliczny energii elektrycznej w Polsce wymaga dalszych prac wdrożeniowych i implementacyjnych, ze względu na niezadowalający stan wdrożenia konkurencji oraz istniejące wciąż bariery w rozwoju zasady TPA. Szersza relacja z debaty ukaże się w najbliższym wydaniu miesięcznika Nowy Przemysł oraz wkrótce na stronie internetowej www.wnp.pl .

Dokumenty

Kategorie

Formularz logowania

Użytkownik 

Hasło Zaloguj

Dokumenty

Formularz logowania