Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

NOWY MODEL RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Stan rynku w 2022 i 2023 roku (wybrane aspekty), argumenty przemawiające za zakończeniem „zamrażania” cen, proponowane kierunki zmian rynku energii elektrycznej Stanowisko Towarzystwa Obrotu Energią

23.11.30. NOWY MODEL RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE Stan rynku w 2022 i 2023 roku (wybrane aspekty), argumenty przemawiające za zakończeniem „zamrażania” cen, proponowane kierunki zmian rynku energii elektrycznej Stanowisko Towarzystwa Obrotu Energią

Pismo TOE w sprawie Wyjaśnień Prezesa URE dotyczących przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (…)

23.11.17. Pismo TOE w sprawie Wyjaśnień Prezesa URE dotyczących przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (…)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 r.

23.08.29. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2024 r.

Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

23.02.08. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu